O společnosti

TREWAC s.r.o. je dodavatelská společnost, která spojuje a koordinuje samostatné podnikatele s živnostenskými listy s menšími a středně velkými korporacemi. Společně zajišťujeme zakázky pro zákazníky, kteří požadují kvalitu, odbornost a profesionalitu.

Historie společnosti

TREWAC s r.o. byla založena 24. února 2014 jako inženýrská a obchodní společnost v oblasti průmyslu. V polovině roku 2014 rozšířila svou nabídku služeb o obstaravatelskou činnost a kompletní zajištění zakázek. Postupné nabývání zkušeností ze všech oborů činností firmy umožňuje její trvalý růst a zvládání stále složitějších technických problémů spojených s dodávkami zakázek. Jako logický důsledek rostoucí technické zdatnosti společnosti bylo postupné rozšíření realizací po celé České republice. V současné době TREWAC s.r.o. patří mezi mladé, dynamicky se rozvíjející společnosti, které poskytují kvalifikované služby